Back to top anchor
Ampco_Totara_LMS_big

Ampco Flashlight train technical engineers in broadcast and live events sector

Ampco Flashlight is an international rental company in lighting, sound, video, motion and rigging equipment. With over 35 years of experience we offer creativity and expertise within the segments of broadcasting, theatre, live and corporate events.

The Challenge

Ampco employs over 140 technicians to operate their equipment, mostly in challenging and forever changing conditions. In addition the same number of people works on a contract basis. All these people have to work safely, often with brand new equipment.

With 30% new hires every year plus a growing number of contractors required a scalable, flexible and economical solution.

The Totara Learn Solution

The Ampco Flashlight Academy uses Totara as a central system for serving and tracking of e-learning courses and quizzes. In addition the system is used as a central knowledge repository using the Totara page authoring tools as well as PDF’s.

Amongst others, the Totara Learn contains all manuals of all equipment used.

The Flashlight Academy homepage includes readily accessible reference materials like:

 • Certification documents relating to safety, health and environment policies.
 • Manuals of all equipment used as well as other materials like trucks and forklifts.
 • Links to all relevant website pages from manufacturers and suppliers.
 • Knowledge banks with procedure guidelines, definitions and other practical info
 • Feedback form for all training evaluation

Each Flashlight Academy course consists of 4 parts:

 • E-learning lessons, made with Articulate Studio ’13 from MS PowerPoint sources. Each lesson consists of a short video, pictures and spoken text.
 • Practice Exam made in Totara Learn with 20 multiple choice questions pulled from a 60-question bank. Students get direct feedback and need to score 70% to proceed.
 • Final Exam made in Totara Learn using 30 true/false questions drawn randomly from a collection of 120. Students need to score 70% and have a maximum of 2 attemps
 • Reference materials including manuals, how-to’s, standards sheets and instruction videos. The online courses are primarily used to deliver all the relevant theory.

 

In addition each course has a practical instruction part to demonstrate, practice and coach on the handling of the equipment. It is worth noticing that the Ampo Flashlight Academy is accessed in large through mobile devices, specifically iPads.

Using a responsive theme for Totara, Articulate ’13 and with many video experiments – Ampco has been able to solve this challenge too.

"We have never regretted our choice for standard products like Totara Learn and Articulate Studio.

Both products are flexible, affordable tools for a modest-sized company to be able to offer an effective curriculum for the entertainment industry.

The availability of a local partner like The Courseware Company has been instrumental in selecting the rights tools and quick system training and implementation.

Their day-to-day support and experience continues to be a valuable asset."

Han Ellenbroek, Manager Training and Development

Results

 • Using elearning with tests as a prerequisite for the subject matter theory has resulted in cost savings as well as better utilisation of the actual face2face instruction.
 • Substantial cost savings and increased scalability in training a workforce with high turnover including contractors.
 • Increased service quality and a consistent compliance with relevant regulations and standards.
 • One access point for learning and knowledge.

 

Ampco LMS Totara Learn

 


(Dutch)

Ampco Flashlight is een internationaal verhuurbedrijf voor licht, geluid, video, actie en podium apparatuur. Met meer dan 35 jaar ervaring biedt Ampco creativiteit en expertise binnen de segmenten omroep, theater, festivals en bedrijfsevenementen.

Uitdaging

Ampco telt meer dan 140 medewerkers die alle apparatuur bedienen, meestal in uitdagende en voortdurend wijzigende situaties. Naast de eigen medewerkers worden nog eenzelfde aantal technici ingehuurd op contractbasis. Iedereen moeten veilig werken, vaak met gloednieuwe apparatuur.

Met 30% nieuwe medewerkers per jaar en de grote hoeveelheid onderaannemers vereisen een schaalbare, flexibele en voordelige oplossing voor opleiding en kennis.

DeOplossing

De Ampco Flashlight Academy maakt gebruik van Totara als het centrale systeem voor distributie en registratie van e-learning cursussen en toetsen.

Bovendien wordt het systeem gebruikt als een centrale kennisbank. Kennis wordt vastgelegd in zowel Totara HTML pagina’s als in PDF's.

Het leerplatform Totara Learn bevat onder andere alle handleidingen van de gebruikte apparatuur.

De Flashlight Academy startpagina bevat direct te raadplegen naslagwerken zoals:

 • Certificeringsdocumenten over veiligheid, gezondheid en milieu beleid.
 • Handleidingen van alle gebruikte apparatuur inclusief vrachtwagens en heftrucks.
 • Links naar relevante webpagina's van fabrikanten en leveranciers.
 • Procedurerichtlijnen, definities en andere praktische info.
 • Evaluatie en feedback formulieren voor alle opleidingen.

Elke cursus in de Flashlight Academy bestaat uit 4 onderdelen:

E-learning lessen, gemaakt met Articulate Studio '13 vanuit MS PowerPoint.

 • Elke les bestaat uit een korte video, foto's en gesproken tekst.
 • Een Oefenexamen,gemaakt binnen Totara Learn met 20 meerkeuzevragen getrokken uit een vraagbank met 60 vragen.
 • Cursisten krijgen directe feedback en moeten minimaal 70% scoren.
 • Een Eindexamen, gemaakt binnen Totara Learn met 30 vragen, willekeurig gekozen uit 120 stuks.
 • Cursisten moeten 70% scoren en krijgen hiervoor maximaal 2 pogingen.
 • Naslagwerken zoals handleidingen, how-to's, normbladen en instructievideo's. De e-learning wordt voornamelijk gebruikt om alle relevante theorie over te brengen.

Daarnaast kent elke cursus een onderdeel praktijkinstructie om de bediening van de apparatuur te demonstreren, te oefenen en te coachen. Het vermelden waard is verder, dat de Ampo Flashlight Academy veelal gebruikt wordt vanaf mobiele apparatuur, in het bijzonder iPads.

Met behulp van een responsieve design sjabloon voor Totara en Articulate '13 plus veel experimenteren met video is Ampco staat geweest ook voor deze uitdaging een oplossing te vinden.

"We hebben nooit spijt gehad van onze keuze voor standaard producten zoals Totara Learn en Articulate Studio.

Beide producten zijn flexibele en betaalbare gereedschapen voor een klein bedrijf waamee we een ​​effectief opleidingsprogramma kunnen aanbieden voor de entertainment industrie.

De beschikbaarheid van een lokale partner als The Courseware Company is doorslaggevend geweest tijdens de toolselectie, opleiding en implementatie.

Hun dagelijkse ondersteuning en ervaring blijft een waardevol pluspunt."

Han Ellenbroek, Manager Opleiding en Ontwikkeling

Het Resultaat

 • Het gebruik van e-learning en het testen van de kennis over de theorie heeft geleid tot kostenbesparing en een betere benutting van de tijd voor de praktijkinstructie.
 • Aanzienlijke kostenbesparing en verbeterde schaalbaarheid bij het opleiden van zowel de eigen medewerkers (inclusief verloop) als de inhuur van onderaannemers.
 • Verhoogde kwaliteit van de dienstverlening en een consequente naleving van de relevante voorschriften en normen.
 • Eén verzamelplek voor zowel leren als kennis.